Mga Karera Sa Militar Ng Us

Mga ABC ng ASVAB Entrance Test

Lahat Tungkol sa Armed Forces Vocational Aptitude Battery

Pagsusulit sa Edukasyon

••• Martin Shields/Photographer's Choice/Getty Images

Ang Armed Forces Vocational Aptitude Battery (ASVAB) ay ang entrance test upang magpatala sa US Military. Hindi ka maaaring magpatala sa US Military nang hindi kumukuha ng ASVAB.

Ang ASVAB ay may dalawang pangunahing layunin: Una, tinutukoy nito kung mayroon kang kakayahan sa pag-iisip na magpatala sa sangay ng militar na iyong pinili, at pangalawa, ang mga resulta ay nakakatulong sa (mga) serbisyo na matukoy kung aling (mga) trabaho sa militar ang mayroon kang kakayahan sa pag-iisip. para sa.

Pangkalahatang Impormasyon

Istraktura ng ASVAB

Mga Uri ng ASVAB Test

Ang AFQT Score

Mga Marka ng Linya ng Trabaho sa Militar

ASVAB at Commissioning

Muling Pagsusuri

Nag-aaral para sa ASVAB

Mga Halimbawang Tanong ng ASVAB