Kategorya: Paghahanap Ng Trabaho

Ang mga kasanayan sa pagsusuri ay tumutukoy sa kakayahang mangolekta at magsuri ng impormasyon at malutas ang mga problema batay sa impormasyong iyon. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano gumagana ang mga kasanayang ito.