Mga Panayam Sa Trabaho

Mga Tanong sa Panayam sa Trabaho, Sagot, at Mga Tip na Ihahanda

Talaan ng mga NilalamanPalawakinTalaan ng mga Nilalaman Mga Tanong sa Panayam sa Trabaho, Sagot, at Mga Tip na Ihahanda

Theresa Chiechi / Ang Balanse

May paparating ka bang job interview? Handa ka na ba? Ang pinakamahusay na paraan upang maghanda para sa isang pakikipanayam ay maglaan ng oras upang suriin ang mga pinakakaraniwang tanong sa panayam na malamang na itanong sa iyo, kasama ang mga halimbawa ng pinakamahusay na mga sagot. Ang pag-alam kung ano ang iyong sasabihin ay maaaring mag-alis ng marami stress sa pakikipanayam .

Maghanda para sa Panayam

Hindi mo kailangang isaulo ang isang sagot, ngunit maglaan ng oras upang isaalang-alang kung paano ka tutugon. Kung mas naghahanda ka, mas tiwala ka sa isang pakikipanayam sa trabaho.

Kapag hindi ka sigurado kung ano ang aasahan sa panahon ng isang panayam, maglaan din ng oras upang suriin ang refresher na ito kung paano gumagana ang mga panayam sa trabaho , at ang mga tip na ito sa kung paano maghanda upang magtagumpay sa iyong pakikipanayam sa trabaho .

Mga Tanong at Sagot sa Interview sa Trabaho

Narito ang isang listahan ng mga karaniwang tanong sa pakikipanayam sa trabaho, na may mga halimbawa ng pinakamahusay na mga sagot tungkol sa iyo, ang iyong kasaysayan at karanasan sa trabaho, ang trabaho, ang iyong mga layunin, ang bagong trabaho, suweldo, at kung ano ang maiaalok mo sa employer.

Kung nagmamadali ka at gusto mong mapabilis ang iyong paghahanda sa pakikipanayam, narito ang isang listahan ng nangungunang 10 tanong sa panayam karaniwang nagtatanong ang mga employer, halimbawa ng mga sagot, at mga tip para sa pagbibigay ng pinakamahusay na tugon.

Mga Tanong Tungkol sa Iyo

Magtatanong ang mga tagapanayam tungkol sa iyo upang makakuha ng insight sa iyong personalidad at upang matukoy kung ikaw ay angkop para sa trabaho at sa kumpanya. Ang mga ito ay bukas na mga tanong na magbibigay sa iyo ng pagkakataong ipakita sa employer na ikaw ay mahusay na kwalipikado para sa posisyon.

 1. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong sarili .
 2. Ano ang iyong pinakamalaking lakas?
 3. Ano ang iyong pinakamalaking kahinaan?
 4. Ano ang natatangi sa iyo?
 5. Sabihin sa akin ang tungkol sa isang bagay na wala sa iyong resume .
 6. Paano makatutulong ang iyong pinakadakilang lakas sa iyong pagganap?
 7. Paano mo haharapin ang kabiguan?
 8. Paano mo pinangangasiwaan ang tagumpay?
 9. Itinuturing mo ba ang iyong sarili na matagumpay? Bakit?
 10. Paano mo nakakaya ang istres at presyur?
 11. Paano mo ilarawan ang iyong sarili?
 12. Ilarawan ang isang karaniwang linggo ng trabaho.
 13. Mabait ka ba?
 14. Handa ka bang mabigo?
 15. pumapayag ka bang magpalipat?
 16. Ilarawan ang iyong etika sa trabaho.
 17. Ilarawan ang iyong istilo ng trabaho.
 18. Nagtatrabaho ka ba nang maayos sa ibang tao?
 19. Nagdadala ka ba ng trabaho sa bahay?
 20. Paano ka naiiba sa kompetisyon?
 21. Paano mo tinitingnan ang iyong sarili? Kanino mo inihahambing ang iyong sarili?
 22. Paano nababagay ang trabahong ito sa iyong mga hangarin sa karera?
 23. Ilang oras sa isang linggo ka karaniwang nagtatrabaho?
 24. Gaano ka kahusay na makisalamuha sa isang bagong kapaligiran?
 25. Paano ka mag-a-adjust sa pagtatrabaho sa isang bagong kumpanya?
 26. Paano mo ilalarawan ang bilis ng iyong trabaho?
 27. Paano ilalarawan ng iyong mga katrabaho ang iyong pagkatao?
 28. Paano ka ilalarawan ng isang propesor?
 29. Mayroon pa ba kaming dapat malaman tungkol sa iyo?
 30. Kung ano ang nag-uudyok sa iyo?
 31. Ikaw ba ay isang self-motivator?
 32. Ano sa tingin mo ang pinakamahirap na desisyong gawin?
 33. Ano ang pinakamalaking pagkabigo sa iyong buhay?
 34. Ano ang hilig mo?
 35. Ano ang iyong hilig?
 36. Ano ang iyong mga kinaiinisan?
 37. Ano ang pangarap mong trabaho?
 38. Ano ang pinakamasamang bagay na nakuha mo?
 39. Ano ang hindi mo makaligtaan sa iyong huling trabaho?
 40. Mas gugustuhin mo bang magustuhan o igalang?
 41. Bakit ako magsasapanganib sa iyo?
 42. Kung mababalikan mo ang huling sampung taon ng iyong buhay, ano ang iba mong gagawin?

Mga Tanong Tungkol sa Pag-iwan sa Iyong Trabaho

Halos palaging nagtatanong ang mga employer kung bakit ka umalis, o aalis, sa iyong trabaho. Maging handa sa isang paliwanag kung bakit ka nagpapatuloy. Siguraduhin na ang mga dahilan na ibinibigay mo ay tumutugma sa nakaraan sasabihin ng mga employer tungkol sa iyo kung sila ay makontak para sa isang sanggunian.

 1. Bakit ka aalis sa trabaho mo?
 2. Bakit mo gustong magpalit ng trabaho?
 3. Bakit ka natanggal?
 4. Bakit ka natanggal?
 5. Bakit ka huminto sa iyong trabaho?
 6. Bakit ka nag-resign?
 7. Ano ang iyong ginagawa mula noong huli mong trabaho?
 8. Bakit ka nawalan ng trabaho?

Bakit Dapat kang Matanggap

Bakit ka dapat kunin kaysa sa iba pang mga aplikante? Ano ang ginagawa mong pinakamahusay na kandidato para sa trabaho? Narito kung kailan ka magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng kaso para sa pagkuha ng isang alok sa trabaho, at ang pagkakataon na ibenta mo ang sarili mo sa interviewer .

 1. Bakit Dapat ka namin Kuhanin?
 2. Bakit hindi ka namin kunin?
 3. Ano ang maiaambag mo sa kumpanyang ito?

Mga Tanong Tungkol sa Sahod

Ang ilan sa mga pinakamahirap na tanong na sagutin sa isang panayam sa trabaho ay tungkol sa kabayaran. Narito kung ano ang itatanong sa iyo at mga halimbawa ng pinakamahusay na mga sagot. Ang mga tanong tungkol sa suweldo ay maaaring mahirap sagutin, at, sa ilang mga lokasyon, hindi pinapayagan ang mga employer na magtanong tungkol sa iyong kasaysayan ng suweldo.

 1. Ano ang iyong panimula at panghuling antas ng kabayaran?
 2. Ano ang inaasahan mong halaga ng suweldo?
 3. Ano ang iyong mga kinakailangan sa suweldo?
 4. Bakit ka kukuha ng trabaho sa kaunting pera?

Mga Tanong sa Kwalipikasyon

Ang pinakamahalagang bagay para matukoy ng mga tagapanayam ay kung kwalipikado ka para sa trabaho. Narito ang itatanong nila upang malaman. Kapag tumutugon, maging tiyak.

 1. Anong naaangkop na karanasan ang mayroon ka?
 2. Overqualified ka ba para sa trabahong ito?
 3. Paano mo naapektuhan ang ilalim na linya?
 4. Mga tanong sa pakikipanayam tungkol sa iyong mga kakayahan.
 5. Ibenta sa akin ang panulat na ito.
 6. Sabihin sa akin ang tungkol sa iyong background sa edukasyon.
 7. Ano ang maaari mong gawin nang mas mahusay para sa amin kaysa sa iba pang mga kandidato para sa trabaho?
 8. Anong bahagi ng trabaho ang hindi magiging mahirap para sa iyo?
 9. Aling mga bahagi ng trabahong ito ang pinakamahirap para sa iyo?
 10. Anong pilosopiya ang gumagabay sa iyong gawain?
 11. Anong lakas ang makakatulong sa iyo upang magtagumpay?
 12. Bakit ka interesadong kumuha ng mas mababang antas ng trabaho?

Mga Tanong Tungkol sa Kasaysayan ng Iyong Trabaho

Matatag ba ang iyong kasaysayan ng trabaho, inihanda ka ba nito para sa trabahong kinapanayam mo, at mayroon ka bang anumang mga puwang sa iyong kasaysayan ng trabaho na dapat alalahanin ng kumpanya? Kung hindi, maghandang sagutin ang mga tanong tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa noong wala ka pa sa workforce.

 1. Mga tanong tungkol sa iyong kasaysayan ng trabaho.
 2. Mga tanong tungkol sa iyong resume.
 3. Ano ang iyong mga inaasahan para sa trabaho at hanggang saan sila natugunan?
 4. Ano ang iyong mga responsibilidad?
 5. Anong malalaking hamon at problema ang iyong hinarap? Paano mo sila hinarap?
 6. Ano ang natutunan mo sa iyong mga pagkakamali?
 7. Ano ang nagustuhan mo o hindi mo sa dati mong trabaho?
 8. Alin ang pinaka/hindi gaanong kapakipakinabang?
 9. Ano ang pinakamalaking tagumpay/kabiguan sa posisyong ito?
 10. Mga tanong tungkol sa pagbabawas ng trabaho.
 11. Paano mo naapektuhan ang kaligtasan ng manggagawa?
 12. Ilarawan ang agwat sa iyong kasaysayan ng trabaho.

Mga Tanong sa Pagganap ng Trabaho

Ang iyong pagganap sa mga nakaraang tungkulin ay maaaring magpahiwatig kung paano ka gaganap sa trabaho kung saan ka nag-a-apply. Maging handa na sagutin ang mga tanong tungkol sa kung ano ang nagawa mo nang mabuti - at kung ano ang hindi mo nagawa.

Mag-ingat sa kung paano ka tutugon sa mga negatibong tanong. Maaari mong i-frame ang iyong mga tugon sa isang positibong paraan, kahit na tinatalakay ang isang mapaghamong sitwasyon.

Tulad ng mga tanong tungkol sa mga kwalipikasyon, siguraduhing iugnay ang iyong pagganap sa mga kinakailangan ng employer.

 1. Ano ang madalas na pinupuna ng mga tao tungkol sa iyo?
 2. Ano ang pinakamalaking kritisismo na natanggap mo mula sa iyong amo?
 3. Ano ang nagagalit sa iyo?
 4. Anong mga problema ang naranasan mo sa trabaho?
 5. Anong mga diskarte ang iyong gagamitin upang ma-motivate ang iyong koponan?
 6. Ano ang hahanapin mo sa isang aplikante?
 7. Kailan ka huling nagalit? Anong nangyari?
 8. Bakit hindi ka na-promote sa huli mong trabaho?
 9. Sabihin sa akin ang tungkol sa isang bagay na iba sana ang ginawa mo sa trabaho.
 10. Kung tatanungin ang mga taong nakakakilala sa iyo kung bakit ka dapat kunin, ano ang sasabihin nila?
 11. Anong uri ng kapaligiran sa trabaho ang gusto mo?
 12. Paano mo sinusuri ang tagumpay?
 13. Ilarawan ang isang mahirap na sitwasyon o proyekto sa trabaho at kung paano mo ito nalampasan.
 14. Ilarawan ang isang oras kung kailan mabigat ang iyong trabaho at kung paano mo ito hinarap.

Mga Tanong sa Pamamahala at Pagtutulungan

Ikaw ba ay isang manlalaro ng koponan? Nagtatrabaho ka ba ng maayos sa iba? Mas gusto mo bang magtrabaho sa isang solong kapaligiran o bilang bahagi ng isang pangkat? Ang iyong istilo sa trabaho, at kung paano ka makisama sa iba, kabilang ang mga katrabaho, manager, at customer o kliyente ay mahalaga sa lahat ng employer. Narito ang ilan sa mga tanong ng mga tagapag-empleyo tungkol sa pakikibagay sa trabaho.

 1. Sino ang iyong pinakamahusay na amo at sino ang pinakamasama?
 2. Ilarawan ang iyong ideal na boss.
 3. Kung alam mong 100% mali ang iyong boss sa isang bagay paano mo ito haharapin?
 4. Ano ang inaasahan mo mula sa isang superbisor?
 5. Nahirapan ka na bang makipagtulungan sa isang manager?
 6. Paano ka nababagay sa kultura ng kumpanya?
 7. Ilarawan kung paano mo pinamahalaan ang isang problemang empleyado.
 8. Gusto mo bang magtrabaho sa isang mabilis na kapaligiran ng koponan?
 9. Magbigay ng ilang halimbawa ng pagtutulungan ng magkakasama.
 10. Higit pang mga tanong sa pakikipanayam sa pagtutulungan ng magkakasama.

Ang Bagong Trabaho at ang Kumpanya

Ano ang alam mo tungkol sa kumpanya, bakit mo gusto ang trabaho, at ano ang gagawin mo kung ikaw ay matanggap, ay ilan lamang sa mga itatanong sa iyo tungkol sa posisyon at employer. Maglaan ng oras upang magsaliksik sa employer bago ang pakikipanayam, upang makapagtanong ka ng kaalaman tungkol sa trabaho at kumpanya.

 1. Paano mas mahusay ang aming kumpanya kaysa sa iyong kasalukuyang employer?
 2. Ano ang interes mo sa trabahong ito?
 3. Ano ang alam mo tungkol sa kumpanyang ito?
 4. Ano ang alam mo tungkol sa kumpanyang ito? (para sa mga trabaho sa pagbebenta)
 5. Bakit gusto mo ang trabahong ito?
 6. Bakit gusto mong magtrabaho dito?
 7. Anong mga hamon ang hinahanap mo sa isang posisyon?
 8. Ano ang nakikita mong ginagawa mo sa loob ng unang 30 araw sa trabaho?
 9. Ano ang maaari naming asahan mula sa iyo sa unang 60 araw sa trabaho?
 10. Handa ka bang maglakbay?
 11. Ano ang magandang serbisyo sa customer?
 12. Ano ang iyong ideal na kultura ng kumpanya?
 13. Kailan ka maaaring magsimulang magtrabaho?
 14. Mayroon bang anumang bagay na hindi ko nasabi sa iyo tungkol sa trabaho o kumpanya na gusto mong malaman?

Mga Tanong Tungkol sa Hinaharap

Mananatili ka ba kung ikaw ay tinanggap ay isang bagay na gustong malaman ng karamihan sa mga employer. Ang lahat ng mga tanong na ito ay susukatin ang iyong interes sa paggawa ng isang pangako.

 1. Sabihin sa akin ang tungkol sa mga uso sa iyong propesyon at industriya .
 2. Ano ang hinahanap mo sa iyong susunod na trabaho? Ano ang mahalaga sa iyo?
 3. Ano ang iyong plano sa pag-unlad ng propesyonal?
 4. Saan mo nakikita ang iyong sarili limang taon mula ngayon?
 5. Paano mo pinaplano upang makamit ang iyong mga layunin?
 6. Ano ang gagawin mo kung hindi mo makuha ang posisyong ito?

Higit pang mga Tanong sa Panayam

Ito ang mga nangungunang sampung pinakakaraniwang itinatanong sa mga tanong sa panayam , na may mga halimbawa ng pinakamahuhusay na sagot. Review din partikular sa trabaho mga tanong sa pakikipanayam para sa maraming iba't ibang posisyon upang makakuha ng mga ideya para sa pag-frame ng iyong sariling mga tugon sa pakikipanayam.

Mga Tanong na Itatanong

Ang huling tanong na malamang na itanong sa iyo ay kung mayroon kang anumang mga katanungan. Narito kung paano tumugon.